Ogres novada pašvaldības aģentūra "Ogres komunikācijas", kā aģentūra ar jaunu nosaukumu, bet turpinot visas ūdenssaimniecības juridiskās un fiziskās funkcijas, darbu sāka 2018.gadā, kad reorganizācijas rezultātā atsevišķi no ūdenssaimniecības tika nodalīta apsaimniekošana un teritoriju uzkopšana (SIA "Ogres namsaimnieks").

Mēs pēc visaugstākajiem standartiem iedzīvotājiem nodrošinām ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā, kā arī veicam Ogres novada pašvaldības sociālo māju un kapu apsaimniekošanas funkciju, papildus nodrošinot arī Ogres novada pašvaldības peldbaseina "Neptūns" veiksmīgu darbību.

"Ogres komunikācijās" strādā cilvēki, kuri mīl savu darbu un ir ieinteresēti katra klienta problēmjautājumu risināšanā.

Mūsu galvenās darbības jomas

Ārējie ūdens tīkli un kanalizācijas pieslēgumi Ogrē un Ogresgala pagasta teritorijā

Ūdensskaitītāju uzstādīšana un nomaiņa

Dzeramā ūdens kvalitātes kontrole

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana Ogrē un Ogresgala pagastā

Notekūdeņu kvalitātes kontrole

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija, uzskaite un kontrole

Peldbaseina "Neptūns" apsaimniekošana

Kapu apsaimniekošana un uzturēšana Ogrē un Ogresgala pagasta kapos

Ogres novada pašvaldības sociālo māju darbības nodrošināšana

Sekmīgi noslēdzies ūdens saimniecības projekts Ogrē (21.10.2022.)