Līdz 2021.gada 31.decembrim nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, kura būve atrodas pilsētā vai ciemā, vietējā pašvaldībā obligāti ir jāreģistrē decentralizētā notekūdeņu savākšanas vai attīrīšanas sistēma un jāsakārto atbilstoši normatīvu prasībām. Šie noteikumi neattiecas uz lauku teritorijām, tostarp viensētām.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam Ogrē un Ogresgala pagastā ir jānosūta reģistrācijas pieteikums Ogres novada pašvaldības aģentūrai "Ogres komunikācijas", kas veic decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistru, uzskaiti un kontroli.

Šādas prasības nosaka uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" un Ogres novada pašvaldības 2020.gada 20.februāra saistošie noteikumi Nr.3/2020 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Ogres novada pašvaldībā".

Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.3/2020 ŠEIT.

Decentralizētās kanalizācijas jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Aiju Buiķi, rakstot e-pastu uz aija.buike@ogreskomunikacijas.lv vai zvanot +371 64903212.

Pieteikties Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistram šeit

Aicina reģistrēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas

Decentralizētā kanalizācijas sistēma ir jāreģistrē

Vai mani var sodīt, ja neesmu vēl reģistrējies Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrā?

Jā, Jūs varat tikt sodīti. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija uzsver, ka par iekārtu nereģistrēšanu, sākot no 2022. gada 1. janvāra, var piemērot administratīvo naudas sodu kā par pašvaldības saistošo noteikumu pārkāpšanu. Tā maksimālais apmērs ir līdz 70 soda vienībām fiziskām personām un līdz pat 280 soda vienībām juridiskām personām.

Svarīgi

Neattīrītu ražošanas notekūdeņu, komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietus kanalizācijas sistēmā ir aizliegta.