2000

Klientu pieslēgumu
skaits

75

Strādājošo skaits
aģentūrā

5

Pieredzes gadi kā P/A "Ogres komunikācijas"

112

Esošo kanalizāciju tīklu kopgarums Ogrē

103

Esošo ūdensapgādes tīklu kopgarums Ogrē