Pašvaldības aģentūra “Ogres komunikācijas” pēc visaugstākajiem standartiem uztur, monitorē un remontē pilsētas ārējos ūdens un sadzīves kanalizācijas tīklus Ogres pilsētā un Ogres gala pagasta teritorijā.

Ogres pilsētas un Ogresgala iedzīvotāji ir aicināti pieslēgties pilsētas centralizētajiem ūdens tīkliem.

Soļi (kārtība), kas jāveic, ja vēlos veikt pilsētas ārējo ūdens tīklu un kanalizācijas pieslēgumu savam īpašumam?

1

Iesniegums

Jāatsūta aizpildīts iesniegums/veidlapa (lejupielādēt ŠEIT) par tehnisko noteikumu saņemšanu uz info@ogreskomunikacijas.lv.

2

Tehniskie noteikumi kanalizācijas un ūdens tīklu izbūvei

Uz iesnieguma pamata tiks sagatavoti Tehniskie noteikumi kanalizācijas un ūdens tīklu izbūvei, kas tiks nodoti/nosūtīti klientam.

3

Ūdens tīklu plāns/shēma vai Būvniecības ieceres dokumentācija

Ja izbūve ir plānota savā piederošā teritorijā tad uz tehnisko noteikumu pamata ir jāsagatavo ūdens tīklu plāns/shēma un jāpaziņo Ogres novada pašvaldības būvvaldei.

Savukārt, ja izbūve plānota pa ielu, tad uz tehnisko noteikumu pamata jāizstrādā Būvniecības ieceres dokumentācija, ko izsniedz Ogres novada pašvaldības būvvalde, kas akceptē būvdarbu uzsākšanas nosacījumus. Ielas būvdarbus ir tiesīgs sniegt būvkomersants, kam ir attiecīga licence/atļauja.

4

Ūdens skaitītāji

Pēc tam, kad ir izbūvēts pieslēgums centralizētajiem  ūdens tīkliem "Ogres komunikācijas" nozīmēta persona uzliek ūdens skaitītāju un/vai to plombē.

Pakalpojuma pieprasītājam ir jānodod ūdens skaitītāja izpildmērījums "Ogres komunikāciju" inženierim Jurijam Reneslācim.

Kad šie soļi ir veikti, "Ogres komunikācijas" sagatavo līgumu. Parasti jauna līguma sagatavošanas termiņš ir līdz vienam kalendārajam mēnesim.

Tehnisko noteikumu izsniegšana ir bez maksas un ir spēkā divus gadus.

Jaunas ūdens tīklu un kanalizācijas izbūves Tehniskie noteikumi skatīt ŠEIT:

Jautājumu un neskaidrību gadījumā par centralizēto ūdens un kanalizācijas tīklu pieslēgumiem lūgums sazināties ar Juriju Reneslāci, rakstot e-pastu uz jurijs.reneslacis@ogreskomunikacijas.lv, vai zvanot +371 65049106.

Ogres novada pašvaldības ūdenssaimniecības saistošos noteikumu skatīt ŠEIT.