Ogres Komunikācijas - Ūdens komercuzskaites mēraparātu (skaitītāju) uzstādīšanu un maiņu pašvaldības aģentūra Ogres komunikācijas' veic Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta pašvaldības iestādēm, privātmājām, kā arī pilsētas daudzdzīvokļu mājām (ievadam).

Ūdens komercuzskaites mēraparātu (skaitītāju) uzstādīšanu un maiņu pašvaldības aģentūra "Ogres komunikācijas" veic Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta pašvaldības iestādēm, privātmājām, kā arī pilsētas daudzdzīvokļu mājām (ievadam).

Aģentūra "Ogres komunikācijas" neveic ūdens skaitītāju uzstādīšanu daudzdzīvokļu māju atsevišķiem dzīvokļiem. Par to ir atbildīgs apsaimniekotājs un/vai dzīvokļa īpašnieks.

Ūdens patēriņa skaitītāju īpašnieks nodrošina ūdens patēriņa skaitītāju verifikāciju atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu", kas nosaka: verificēšanas periodiskums mehāniskajiem ūdens patēriņa skaitītājiem ir ne retāk kā reizi četros gados.

Jautājumu gadījumos par ūdensskaitītāju maiņu lūgums sazināties ar Žannu Babajevu (Inženierkomunikāciju tehniķe) rakstot uz zanna.babajeva@ogreskomunikacijas.lv vai zvanot +371 27864121.