Galvenie ūdens kvalitātes rādījumi

Amonija joni

Amonijs ir zīdītāju vielmaiņas jeb metabolisma sastāvdaļa un apkārtējā vidē nonāk no mēslu, mirušu augu un dzīvnieku sadalīšanās procesiem. Pārmērīgs amonija daudzums var pasliktināt ūdens garšu un smaržu.

Duļķainība

Duļķainība rodas no nepietiekami attīrīta ūdens (piemēram, dzelzs, mangāns, smilts daļiņas, organiskas vielas) vai nepareizi ekspluatētas attīrīšanas stacijas (piemēram, filtru skalošanas un nobriešanas periods ir par īsu), kā arī metāla cauruļu korozijas un bioloģiskās aktivitātes rezultātā.

Elektrovadītsēja, EVS

Ūdens elektrovadītspēja ir atkarīga no ūdenī izšķīdušo sāļu daudzuma. Pie augstas elektrovadītspējas ūdenī notiek elektroķīmiski procesi, kuri veicina koroziju.

Koliformu un Escherichia coli skaits

Ūdens paraugā konstatētas kopējās koliformas baktērijas liecina par piesārņojumu ūdens padeves tīklā, taču šis piesārņojums nav fekāls. Uz fekālu piesārņojuma avotu norāda Escherichia coli klātbūtne.

Kopējā Dzelzs

Paaugstinātas dzelzs koncentrācijas gadījumā ūdenim ir raksturīga metāliska garša, reizēm - sarkanbrūna nokrāsa. Dzelzs var izgulsnēties ūdenī arī kā rūsas krāsas daļiņas. Uz traukiem, izlietnēm, vannām, sanitārajām iekārtām rodas sarkanbrūni nosēdumi, arī veļa, mazgājot to šādā ūdenī, pieņem dzeltenīgu nokrāsu.

Krāsainība, smaržas un garšas intensitāte

Krāsai, garšai un smaržai jābūt pieņemamai patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām.

Vides reakcija, pH

Pilnīgi tīram ūdenim pH ir 7 un tas ir neitrāls. pH zem 7 nozīmē, ka vide ir skāba, virs 7 - sārmaina. Dzeramajā ūdenī pieļaujamā pH vērtība ir no 6,5 līdz 9,5 pH vienībām.

Cietība, mmol/l

0-0,7Ļoti mīksts
0,7-1,4Mīksts
1,4-2,1Vidēji ciets
2,1-3,2Diezgan ciets
3,2-5,4Ciets
Virs 5,5Ļoti ciets

Dzeramā ūdens ķīmisko, fizikāli ķīmisko un mikrobioloģisko rādītāju normatīvi

Smarža

Pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām.

Garša

Pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām.

Krāsainība

Pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām.

Duļķainība

3,0 NTU

Ūdeņraža jonu koncentrācijas pH (25oC)

6,6 - 9,5 pH vienības

Amonja joni

0,50 mg/l

Kopējais dzelzs

0,2 mg/l (īN 0,4 mg/l)

Elektrovadītspēja EVS

(25oC) 2500 uS cm -1 pie 20 oC (2790 uS-1 pie 25oC)

Mangāns

0,05 mg/l

Koliformas baktērijas

0/100 ml

Escherichia (E. coli)

0/100 ml

Kāda ir "Ogres komunikācijas" piegādātā ūdens kvalitāte?

Lai iegūtu informāciju par dzeramā ūdens nekaitīgumu un kvalitāti, tās atbilstību noteikumu prasībām, pašvaldības aģentūra "Ogres komunikācijas" regulāri veic dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudes akreditētā laboratorijā, kas tiek saskaņots ar Latvijas Republikas Veselības inspekciju.

Kārtējais monitorings (regulāras pārbaudes) tiek veiktas, lai iegūtu informāciju par dzeramā ūdens mikrobioloģiskajiem, organoleptiskajiem un fizikāli ķīmiskajiem rādītājiem.

Vai drīkstu dzert un lietot uzturā ūdeni no krāna?

Dzeramo ūdeni no pilsētas ūdensapgādes sistēmas droši drīkst lietot uzturā nevārītu.

Ko nozīmē jēdziens "kaļķains ūdens"?

Kaļķis kā atsevišķa vienība netiek vērtēta, bet to saprotam ar jēdzienu - ūdens cietība, kas ir ūdenī izšķīdušo kalcija, magnija, un dzelzs sāļu kopējais daudzums. Ūdens cietību izsaka mmol/L. Ogres pilsētā pēc akreditētās laboratorijas "Vides audits" testēšanas rezultātiem ūdens cietība ir 3,16 mmol/L., kas ir vidējais rādītājs valstī. Ciets ūdens skaitās no 3,20 mmol./L., un tas pēc LV likumdošanas netiek limitēts.

Pēc atdzelžošanas Ogres pilsēta saņem pārtikas prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni, par ko liecina regulāri veiktas ūdens kvalitātes analīzes.

Veic ūdens baseina remontu (04.03.2021.)

Ūdens ņemšanas vietas Ogrē (21.09.2021.)

Aicina pārbaudīt ūdens kvalitāti