Ogres Komunikācijas - Kapu apsaimniekošana

Ogres novada pašvaldības aģentūra "Ogres komunikācijas" veic Ogres novada pašvaldības deleģēto funkciju - kapu apsaimniekošanu un uzturēšanu Ogres pilsētā un Ogresgala pagasta kapos.

Deleģētajās funkcijās ietilpst:

  • nodrošināt un kontrolēt Ogres pilsētas kapu, Smiltāju kapu, Ogresgala pagasta Kārļu un Ciemupes kapu uzturēšanas un ekspluatācijas noteikumu ievērošanu;
  • veikt jaunu apbedīšanas sektoru kvartālu, kapa vietu un piebraucamo ceļu iemērīšanu;
  • ierādīt kapu vietas;
  • veikt apbedījumu un kapavietu uzturētāju uzskaiti;
  • pieņemt bēru pieteikumus, pildīt apbedījumu uzskaites žurnālu;
  • izsniegt dažādas izziņas par kapu saimniecības jautājumiem u.c. jautājumu risināšana.