2023. gada 31. augusta Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 20/2023 nosaka Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres komunikācijas" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus Ogres novada Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā:

  • Ūdensapgādes pakalpojuma tarifs par 1m3 ir 0.96 EUR + PVN = 1,16 EUR (ar PVN)

  • Sadzīves kanalizācijas pakalpojuma tarifs par 1m3 ir 2.03 EUR + PVN = 2.46 EUR (ar PVN)