Peldbaseina "Neptūns" cenrādis

Par 60 minūtēm: 45 minūtes – baseina apmeklējums + 15 minūtes – dušas un ģērbtuves izmantošana. Visas cenas norādītas ar iekļautu pievienotās vērtības nodokli (PVN).

Viens individuālais apmeklējums

5.41 EUR

Ogres novada iedzīvotājiem uzrādot "Ogres novadnieka" karti:

Pieaugušajiem

4.60 EUR

Pensionāriem un invalīdiem

3.52 EUR

Bērniem līdz 8 gadu vecumam un skolēniem

2.60 EUR

Abonements: 10 apmeklējuma reizēm

48.68 EUR

Abonements: 10 apmeklējuma reizēm, uzrādot "Ogres novadnieka" karti:

Pieaugušajiem

41.38 EUR

Pensionāriem un invalīdiem

31.64 EUR

Bērniem līdz 8 gadu vecumam un skolēniem

23.37 EUR

Ģimenes biļetes cena vienam apmeklējumam uzrādot "Ogres novadnieka" karti:

1 pieaugušais un 1 bērns

5.41 EUR

1 pieaugušais un 2 bērni

8.12 EUR

1 pieaugušais un 3 un vairāk bērni

10.82 EUR

2 pieaugušie un 1 bērns

9.20 EUR

2 pieaugušie un 2 bērni

11.89 EUR

2 pieaugušie un 3 un vairāk bērni

14.87 EUR

Maksa par vienu individuālo apmeklējumu, noteiktām personu grupām, kuras ir deklarētas Ogres novadā, uzrādot "Ogres novadnieka" karti un dokumentu, kas pierāda personas statusu, persona pakalpojumu var izmantot četras reizes mēnesī:

Pensionāriem, kuriem piešķirts trūcīgās/maznodrošinātās personas statuss (uzrādot pensionāra apliecību un Ogres novada Sociālā dienesta izziņu par trūcīgās/maznodrošinātās personas statusa piešķiršanu)

2.32 EUR

Bērniem līdz 16 gadu vecumam, no ģimenēm, kuras aprūpē trīs vai vairāk bērnus vecumā līdz 24 gadiem, kuri turpina iegūt izglītību vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādē (pakalpojumu piešķir Ogres novada Sociālais dienests)

1.36 EUR

Uzturoties peldbaseina telpās ilgāk par apmaksāto laiku, maksa par katrām papildus 15 minūtēm. Maksa neattiecas uz personām ar funkcionālajiem traucējumiem un bērniem līdz 8 gadu vecumam

1.36 EUR

Maksa par celiņu lielajā baseinā (cilvēku skaits celiņā: seši pieaugušie vai astoņi bērni)

32.42 EUR

Maksa par lielo baseinu (cilvēku skaits baseinā: 24 pieaugušie vai 32 bērni)

129.81 EUR

Maksa par bērnu baseinu (bērnu skaits baseinā: 15)

81.13 EUR

Maksa par peldbaseinu "Neptūns", bērnu peldēt apmācības nodarbībām, ja to veic sertificēts treneris peldēšanā:

Celiņš lielajā baseinā (bērnu skaits celiņā: astoņi)

21.09 EUR

Lielais baseins (bērnu skaits baseinā: 32)

84.37 EUR

Bērnu baseins (bērnu skaits baseinā: 15)

38.94 EUR

Peldbaseina "Neptūns" Cenrādis

Peldbaseina "Neptūns" norēķini

Par peldbaseina apmeklējumu baseina apmeklētāji var norēķināties:

  • iemaksājot skaidru naudu vai norēķinoties ar bezskaidru naudu peldbaseina "Neptūns" kasē;
  • bezskaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību saskaņā ar izrakstīto rēķinu.

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā lūgums zvanīt uz Kases telefonu +371 65046800