Pašvaldības aģentūra "Ogres komunikācijas" nodrošina, uztur un monitorē centralizētos ūdensapgādes tīklus un centralizēto kanalizāciju sistēmu tīklus Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta teritorijā.

Kā pieslēgties Ārējiem ūdens tīkliem

Soļi, kādi jāveic, lai pieslēgtos ārējiem ūdens un kanalizācijas tīkliem, aprakstīti ŠEIT.

Ko nozīmē pilsētas ārējie un iekšējie tīkli?

Pilsētas ārējie tīkli ir centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīkli līdz privātmājas vai nama īpašuma piederības robežai, savukārt iekšējie ūdens tīkli ir mājas vai īpašuma iekšējie (privātie) ūdens tīkli mājas piederības robežā.

Ārējie tīkli

Ogres Komunikācijas - Ārējo ūdens tīklu pieslēgums

Iekšējie tīkli

Ogres Komunikācijas - Iekšējo ūdens tīklu pieslēgums