Ogres Komunikācijas - Ūdens apgāde

Pašvaldības aģentūra "Ogres komunikācijas" iegūst ūdeni no artēziskajiem urbumiem. Ūdens pa pilsētas tīkliem tālāk nonāk atdzelžošanas stacijā, kur tas tiek attīrīts un pēcāk nogādāts patērētājam.

Pašvaldības aģentūra "Ogres komunikācijas" nodrošina centralizēto ūdensapgādi Ogres pilsētas un Ogresgala pagastā.

Veicam arī kanalizācijas notekūdeņu cauruļvadu tīklu uzturēšanu. Kanalizācijas ūdeņi tiek pieņemti un pa tīkliem un sūkņu stacijām nogādāti uz attīrīšanas notekūdeņu iekārtām, kur tie tiek attīrīti un tālāk novadīti virszemes ūdenstilpnēs.