Līgums par Ūdenssaimniecības un kanalizācijs pakalpojumu

Pārņemot nekustamo īpašumu, jaunajam īpašniekam ir pienākums nosūtīt iesniegumu (brīvā formā), uz info@ogreskomunikacijas.lv, par lūgumu noslēgt ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu, norādot adresi, īpašnieka informāciju un kontaktinformāciju.

Jaunas ūdens tīklu un kanalizācijas izbūves Tehniskie noteikumi

Aģentūra iesaka

Pārņemot īpašumu fiksēt komercuzskaites mēraparāta rādījumu (piemēram, rādījumu nodošanas-pieņemšanas aktu). Ja fiksācija nav veikta, norēķini par ūdenssaimniecības pakalpojumiem jāsāk ar pēdējo konkrētajā īpašumā uzskaitīto komercuzskaites mēraparāta rādījumu.

Zemesgrāmatas izdruku par sev piederošu īpašumu ir iespējams aplūkot un saņemt www.zemesgramata.lv sadaļā mani dati!

Ogres Komunikācijas - Zemes grāmata Mani Dati