Ogres Komunikācijas - Ūdens komercuzskaites mēraparātu (skaitītāju) uzstādīšanu un maiņu pašvaldības aģentūra Ogres komunikācijas' veic Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta pašvaldības iestādēm, privātmājām, kā arī pilsētas daudzdzīvokļu mājām (ievadam).