Ogrē ir pieejamas bezmaksas dzeramā ūdens uzpildes vietas

Ogrē ir pieejamas bezmaksas dzeramā ūdens uzpildes vietas

Rūpējoties par Ogres pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, tuvojoties siltajam un saulainajam laikam, pašvaldības aģentūra “Ogres komunikācijas” ir uzstādījusi bezmaksas dzeramā ūdens uzpildes vietas pilsētā.

Izmantot dzeramā ūdens uzpildes stacijas ir aicināts ikviens iedzīvotājs, ņemot līdzi savu ūdens pudeli vai atveldzējoties turpat pie uzstādītā brīvkrāna.

Aģentūra atgādina, ka Ogres novada iedzīvotājiem piegādātā ūdens kvalitāte atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, un dzeramais ūdens no pilsētas ūdens apgādes sistēmas ir drošs lietošanai uzturā.

Dzeramā ūdens ņemšanas vietas Ogrē pagaidām pieejamas Pilsētas skvērā Bērzu alejā 2A un Krasta laukumā Brīvības ielā 51.